• Phone:(024) 35505150
  • Hotline:0966897083
Menu

Đủ điều kiện kinh doanh số 06/GXN-PCCC

Châm Vinh đã được cảnh sát PCCC Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.

Đủ điều kiện kinh doanh số 06/GXN-PCCC

Giấy đủ điều kiện kinh doanh Phòng cháy